Salmon Crudo

Now for a refreshing Salmon Crudo๐Ÿฃ topped with an olive oil and citrus dressing to enhance this fabulous fish!